Regievoering op marketing

Een marketingplan is alleen van waarde als deze effectief wordt uitgevoerd. Ik help u graag bij deze regievoering op marketing. Als marketingmanager stuur ik uw externe bureaus en uw medewerkers aan en zorg ik ervoor dat projecten volgens plan verlopen. Wij hebben regelmatig afstemming over de voortgang en de eindconcepten. Zo kunt u zich ongestoord op uw bedrijf richten en weet u zich ervan verzekerd dat de marketing volgens plan verloopt.

Grip houden op marketingprojecten

Ook b2b-bedrijven werken voor marketing steeds vaker samen met externe bureaus. Hierbij gebeurt het regelmatig dat marketingprojecten niet volgens plan verlopen. Vaak een verschil in verwachtingen bij de opdrachtgever en het bureau de oorzaak. Afspraken en doelen zijn niet helder gecommuniceerd en vastgelegd, en de voortgang is onvoldoende bewaakt door de opdrachtgever. Het is dus cruciaal voor succes dat de rol van opdrachtgever bij marketingprojecten goed wordt uitgevoerd!

Inhoudelijke sturing

Naast de planmatige kant vraag ook het aansturen van (vaak meerdere) marketingprojecten ook inhoudelijk veel tijd en marketingexpertise. Denk aan het betrekken en eventueel trainen van eigen medewerkers en het selecteren en briefen van bureaus. Tussentijdse concepten moeten worden beoordeeld en bijgestuurd. Ook het meten van resultaten en het verbeteren van marketingacties zijn belangrijke taken bij de regievoering. Doordat ik deze taken gestructureerd en met focus uitvoer, houden we samen grip op de marketingprojecten.

Onderdeel van totaalaanpak

Regievoering op marketing is onderdeel van mijn totaalaanpak voor marketing. Deze ziet er als volgt uit:

  • Marketingstrategie: het opstellen van een onderscheidende marketingboodschap en operationeel marketingplan
  • Regievoering op marketing, zoals hierboven besproken
  • Marketing support: waar nodig en gewenst spring ik bij met operationele werkzaamheden, oftewel een inhoudelijke bijdrage aan de uit te voeren marketingacties

Bekijk referenties Neem contact op

Voorbeelden van mijn expertise

Hoewel ik als b2b-marketeer het hele marketingdomein overzie, heb ik ook mijn specialisaties. Enkele voorbeelden:

  • Leadgeneratie: een gestructureerd proces dat leidt tot meer winstgevende klanten en meer omzet