Marketingstrategie

Effectieve marketing is gebaseerd op een aansprekende en onderscheidende boodschap, heldere doelstellingen en een samenhangend marketingplan. Inzicht in de unieke kracht en de visie van het bedrijf en de ondernemer is hierbij onmisbaar.

Identiteit van uw bedrijf

Aan het begin van een marketingopdracht besteed ik uitgebreide aandacht aan de identiteit van uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de drijfveren en visie van de ondernemer, de kernwaarden en het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie. Op basis van alle input creëer ik een concept van de marketingboodschap en het marketingplan, waarna we gezamenlijk tot een definitieve versie komen.

Vervolgstappen

Na het opstellen van het marketingplan zijn de mogelijke vervolgstappen:

  • Regievoering op marketing: ik zorg ervoor zorg dat het marketingplan wordt uitgevoerd
  • Marketing support: waar nodig en gewenst spring ik bij met operationele werkzaamheden, oftewel een inhoudelijke bijdrage aan de uit te voeren marketingacties

Voorbeelden van mijn expertise

Hoewel ik als b2b-marketeer het hele marketingdomein overzie, heb ik ook mijn specialisaties op gebied van marketingstrategie. Enkele voorbeelden:

Bekijk referenties Neem contact op